Hlavní strana
Specifikace
Otázky
Reference
Ocenění
Historie
Extranet
Kontakt

Specifikace webového informačního a publikačního systému na bázi systému eXterLess

Dříve platilo, že internetové stránky jsou jakousi vizitkou. Stránky měly na první pohled zaujmout, vzbuzovat v uživateli důvěru a poskytovat veškeré informace. Důraz byl tedy kladen na jejich vzhled, přehlednost a samozřejmě také obsah. Mnozí si to vysvětlovali tak, že stačí na stránkách publikovat jen to, co se moc nemění, aby si ušetřili práci.Nyní je však již jasné, že to nestačí. Je potřeba se zamýšlet nad tím, jak stránky fungují. Stánky se musí rozvíjet s tím, jak se rozvíjí jejich provozovatel. Jen tak se můžou investice do nich vložené navracet. Trendem je maximální propojování internetových stránek s interním informačním systémem, využití internetových stránek jako komunikačního kanálu a datové banky zároveň. V komerční sféře je hitem nasazení specializovaných ERP (systém pro správu zdrojů) a CRM (systém pro řízení vztahů se zákazníky) systémů s webovým rozhraním a propojením na Unified messaging (integrace komunikačních kanálů). Podobným směrem se bude pravděpodobně vyvíjet i oblast internetu ve státní správě.Předmětem naší nabídky je vysoce modulární, objektový a datově řízený informační a publikační systém splňující ty nejnáročnější požadavky. Systém sestává z jádra a jednotlivých modulů a nad jeho vývoj je použit náš vlastní vývojový nástroj.Systém je postaven na bázi PHP s jádrem v kombinaci s C++. Jako databázový systém může být použito MySQL nebo PostgreSQL. Jiné databázové systémy po dohodě.

Další informace:

Copyright © 2005 eXterLess. All rights reserved. | Email | Webmaster